5 Aralık 2019 Perşembe

1. Bodrum Tarımsal Kalkınma Çalıştayı

3-4 Aralık 2019 tarihlerinde, Bodrum Belediyesi tarafından "1.Bodrum Tarımsal Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi. Birinci gün öğleden önce yapılan açılış konuşması ve akabindeki konuşmalardan sonra, öğleden sonra iki çalışma grubu tarafından kapalı toplantılar gerçekleştirildi.  

İkinci gün Çalıştayın sonuç bildirgesi (Karaova'da) Mumcular'da Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü önünde Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından okundu.28 maddeden oluşan Çalıştay sonuç bildirgesi şöyle:
1. Bölgede Tarımsal Üretim Kooperatifi (Kırsal Kalkınma Kooperatifi ) kurulacak ve içinde Kadın üretiminin desteklenmesi ile ilgili yerel küçük işletmeler kooperatifin ana hedefinde bulunacaktır.
2. Ekolojik turizm, Kırsal turizm konusunda çalışmalar yapılacaktır.
3. Arıcılık ve arı yetiştirme merkezi kurulacak üreticiler apiterapi ve apiturizm konusunda desteklenecektir.
4. Tarımsal atıkların(budama artığı dal vs.)geri dönüşümü yapılarak kompost gübresi üretilecek ve çiftçilere dağıtılacaktır.
5. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına Belediye olarak destek verilecektir.
6. Gençleri tarıma çekmek için çalışmalar yapılacaktır.
7. Tıbbı aromatik bitkiler ve bunlardan üretilen uçucu yağ üretimi desteklenecektir.
8. Bodrumda bitki ve hayvansal ürün üretimi ile ilgi bilgiler oluşturulacaktır.
9. Bodrum Hal’inde Üretici Birliklerine ürün satışı konusunda kolaylıklar sağlanacaktır.
10. Tarım üretim konusundaki örnek işletmeler desteklenecektir.
11. Üniversite öğrencilerini desteği ile sosyal medya üzerinden Bodrum Markalı Ürünlerin pazarlanması için çalışmalar yapılacaktır.
12. Bölgelere göre üretim planlamaları yapılacaktır.
13. Belediyenin yetkisinde bitkisel ve hayvansal üretim merkezlerine ve ürünlere eko üretim güvencesi ile Yeşil bayrak sertifikası verilerek kalite güvenlik sistemi kurulacaktır.
14. Bodrum markalı butik ürünler üreten işletmeler desteklenecektir.
15. Gıda A.Ş.’ nin tüzüğü kooperatiflerle ortak çalışmalara yapılacak şekle dönüştürülecektir.
16. Yağmur suyu hasadı için göletler oluşturulacaktır.
17. Bağcılık ve şarap üretimi desteklenecektir.
18. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bölgedeki etkileri tespit edilecektir.
19. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin (örneğin ,süt, et ,zeytin ,mandalina) işlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili tesislerin kurulacaktır.
20. Tarım ve turizm envanterinin yenilenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
21. Envanterden sonra üretim ve ürünle ilgili öncelikler ve hedef kitleler belirlenecektir.
22. Kooperatif üyesi üreticilere pazarlarda öncelik sağlanacak ve pazarlama ile ilgi alternatif sunulacaktır.
23. Kooperatif bünyesinde ortak makine parkı kurulacaktır.
24. Bodrum bölgesi Endemik Bitkileri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
25. Bölgemize adapte olabilecek katma değeri yüksek ürün üretimi konusunda yeni çalışmalar planlanacaktır.
26. Bütün tarımsal üretimler ve ürünle ilgili Üreticiye Sertifikalı Eğitimler düzenlenecektir.
27. Arazi büyüklüğü 5 dönümün üzerinde olan mandalina bahçeleri, zeytinlikler ve üzüm bağları gibi alanlara sadece kırsal turizme yönelik 750 m2 yi geçmeyecek konaklama tesisi yapılabilmesi için gerekli imar planlama çalışması yapılacaktır.
28. Belediyenin önderliğinde yerelden yetkin ve bilimsel kişilerden oluşan danışma ve çalışma grubu oluşturulacak ve stratejik plan ortaya konulacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme