BAĞCILIK

Kış Budaması :

Budama; asmalarda büyüme ve gelişme ile verimlilik ve kalitenin dengeli bir şekilde düzenlenerek, bağlardan sağlanan yararın en üst düzeye çıkarılması amacıyla, canlı toprak üstü organları, özellikle bir yaşlı dallar ve sürgünler üzerinde gerçekleştirilen kısaltma, çıkarma ve seyreltme gibi işlemlerdir. Bağcılıkta özellikle kış budaması önem taşır. Budamayla; gelişmeye bırakılacak gözlerle, bunlardan oluşacak sürgünlerin, salkımların sayı ve yerleri belirlenir. Terbiye şekli budama ile oluşturulur ve oluşturulan bu terbiye şekli budamayla korunur veya değiştirilir. Asmada budama her yıl mutlaka yapılması gereken önemli kültürel bir işlemdir. Budamanın amaçları ve faydaları:

Devamı ve fotoğraflı budama örnekleri için tıklayınız


Yeşil Budama (Yaz Budaması)Bağcılıkta budama dendiği zaman, genellikle "kış budaması" anlaşılıyor. Ancak "yeşil budama" da kış budaması kadar önemlidir. Yeşil budama; Verim devresindeki asmaların vegetasyon dönemi içinde yeni gelişen vegetatif ve generatif organlarında yapılan budamaların ve budama benzeri ayıklamaların tümünü kapsayan budamadır. Yeşil budamada, filiz alma, uç alma ve benzeri uygulamalarla asmadan kesilip çıkarılan kısımlar, asmanın toplam yeşil alanının %30-40'ı kadardır. Yeşil budama bir tek budamadan ibaret değildir. Değişik zamanlarda ve asmanın değişik yerlerinde yapılır. Bağlarda uygulanan başlıca yeşil budamalar;

Devamı ve fotoğraflı budama örnekleri için tıklayınız.
Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele

Bağ hastalıkları içerisinde "külleme"nin, bağcıların başına dert olan hastalıkların en başında geldiğini düşünüyorum. Mantari bir hastalıktır. Rutubetin yüksek olduğu durumlarda daha da dikkat edilmesi gerekir çünkü yüksek rutubet hastalık için çok uygun ortam oluşturur. Bağda yeşil budamanın iyi yapılması ve dolayısıyla asma dallarının arasının havadar olmasının sağlanması ve aynı zamanda bağın konum itibarıyla da hava sirkülasyonuna açık olması külleme ile mücadelede çok önemlidir.

Devamı ve diğer hastalık ve zararlılar için tıklayınızBağcılıkta Terbiye Şekilleri ve Kullanılan Destek Sistemleri

Modern bağcılıkta, asmanın büyümesi ve gelişmesinin kontrol edilmesi esastır ve bunu sağlamak için, değişik destek malzemelerinden de faydalanılarak asmalara uygun şekiller verilmektedir. Bağcılıkta terbiye sistemi veya terbiye şekli denildiğinde; Omcalara verilen şekil ile bu şekli oluşturan organların üzerine yerleştirildiği destek sisteminin kombinasyonu anlaşılmaktadır.

Asmaya verilecek terbiye şekli mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır. Bu süre, terbiye şeklinin ne olduğuyla da alakalıdır. Mesela kordon terbiye şekli normal şartlarda, asma eğer aşılı dikilmişse ikinci yılında, anaç olarak dikilmiş ise, aşılanmasından sonraki sonbahara kadar genellikle büyük ölçüde tamamlanmış olurlar. Dikimden sonra asmaya terbiye şekli verilmesi kolaydır. Geç kalırsa zaman kaybı olur, ürün kaybı olur. İşi daha başlangıçta kolay olduğu dönemde halletmek varken, geç kalmasıyla karmaşık ve zor bir iş haline dönüşebilir ki, buna da hiç gerek yoktur.

Terbiye şekilleri; İklim, toprak, yer ve yöney, üzüm çeşidi, anaç ve mekanizasyon gibi faktörlerle yakından ilgilidir. Yani şöyle de diyebiliriz; Uygun bir terbiye şeklinden beklenen faydaların ne olduğu, terbiye şeklinin ne olacağı üzerinde etkendir. Peki, uygun bir terbiye şeklinden beklenen faydalar nelerdir?

Devamı için tıklayınız.Asma Fidanı Dikimi


Fidanlara dikim budaması yapıldı. Fidandaki sürgünlerinden en kuvvetli olan bir veya ikisi seçilerek iki göz üzerinden kesilir. Diğer sürgünler tamamen temizlenir. Dip köklerden yaralı kökler var ise bunlar tamamen kesilir çıkarılır, diğer kökler de 5-6 cm uzunlukta olacak şekilde kısaltılır.

Devamı için tıklayınız...Asma Aşısı

Bağcılıkta aşılar; Hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık, tuza-neme-kurağa dayanıklılık, kirece dayanıklılık, ıslah çalışmaları ve çoğaltma gibi amaçlarla sıkça kullanılan, iki farklı materyalin kambiyum dokularının çakıştırılarak kaynaştırılmasına dayalı vegatatif bir çoğaltma yöntemidir ve asma kolay aşı tutan bitkilerden biridir.

Aşı çeşitleri, aşının yapılışı ve yazının devamı için tıklayınız.