11 Ekim 2013 Cuma

Son Üzüm Salkımları

Sonbahara geldik. Belki bir yerlerde son bağbozumları yapılıyordur daha, ama bizim buralarda bağbozumu biteli epeyce oldu. Bağdaki son üzüm salkımları da, ya kıyıda köşede unutulmuş birkaç salkımdır, ya da asma dallarının uçlarında oluşmuş nefer salkımlardır. Nefer salkım mı? Nefer, neferiye, nifirge... O da ne derseniz, hemen tıklayabilirsiniz. Ve bu bekçiler, neredeyse yapraklar dökülüp, soğuklar bastırıncaya kadar beklerler bağı...

Bir Zinfandel salkımı. Bu salkım, nefer olarak kalmış ama bir nefer salkım değil. Tam olarak bir ana salkım da sayılmaz. Ağustos'un sonlarında olan bağbozumu(muz) zamanında yeşil taneli ve olgunlaşmamış diye bırakmışız muhtemelen ve şimdiye kadar kalmış...

9 Ekim 2013 Çarşamba

"Bodrum Kent Konseyi Köyler Meclisi" ve "Karaova'dan Yetişenler" Facebook Grubu

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak  hazırlanan ve Yönetmeliği 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 08/10/2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliği ile, “Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye” yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulacak “Kent Konseyleri”nin çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.  Bu çerçevede kurulan Bodrum Kent Konseyi’nin alt çalışma gruplarından birisi olarak da "Bodrum Kent Konseyi Köyler Meclisi" kurulmuştur. Yine bunun paralelinde ve Bodrum Yarımadasının Karaova bölümünde köylerin daha fazla bulunmasından hareketle, Karaova'dan yetişenleri bir çatı altında toplayarak bölgemizi tanıtmak ve geleceğimize dair görüşler üretmek düşüncesiyle Facebook üzerinde “Bodrum Karaova’dan Yetişenler” grubu kurulmuştur.